ביטול עסקה

ביטול עסקה

צרכן רשאי לבטל עסקה (בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ולרבות התקנות מכוחו) במתן הודעה באחת הדרכים הבאות: בע"פ (בטלפון או בהודעה בעל פה בסניף); בדואר רשום; בדואר אלקטרוני; בפקס; ובאינטרנט בדף זה. בהודעת ביטול על הלקוח לפרט את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בטלפון – פרט מזהה נוסף. פרטי ההתקשרות הנם כדלהלן:

אי-מייל: info@callme-il.co.il
טלפון: 1-700-555-220 שלוחה 0.
כתובת למשלוח דואר רשום: 

קולמי – CallMe מושב איתן 73

מיקוד 7958000.

תקנון הכולל מדיניות ביטול בהתאם לחוק הגנת הצרכן0